Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia (dzień 18 stycznia był świętem katedry św. Piotra w Rzymie, natomiast 25 stycznia jest dniem do Nawrócenia św. Pawła, Apostoła). To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach
"Jezus rzekł do Samarytanki: 'Daj mi pić!'", słowa te, będące cytatem z Ewangelii według św. Jana (J 4,7) są hasłem rozpoczynającego się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność wyznawców Chrystusa. Podczas Tygodnia w całej Polsce będą organizowane wspólne nabożeństwa w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego. W skład PRE wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Na ekumeniczne nabożeństwa odbywające się w tym czasie zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów, by wspólnie modlić się o jedność wśród chrześcijan.
Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów. Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki nawołują, aby na nabożeństwa zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, ale także zachęcać wiernych własnego Kościoła do uczestnictwa w nabożeństwach organizowanych w Kościołów innych obrzędów. Każdego roku materiały do obchodów Tygodnia Modlitw przygotowuje inny kraj, tym razem rola ta powierzona została chrześcijanom z Brazylii, skupionym w różnych organizacjach ekumenicznych. Całość została ostatecznie zredagowana i zatwierdzona przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Brazylijscy chrześcijanie oddając istotę motta tegorocznych obchodów Tygodnia przekonują, że spotkanie Jezusa z Samarytanką zachęca nas do spróbowania wody z innej studni, a także do ofiarowania czegoś z siebie. "W różnorodności wzbogacamy się nawzajem. Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan jest uprzywilejowanym czasem modlitwy, spotkania i dialogu. Jest to możliwość poznania bogactwa i wartości znajdujących się w innych i proszenia Boga o dar jedności"
- wyjaśniają hasło zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana.
Słowa „daj mi pić” pozwalają myśleć o wzajemnym uzupełnianiu się, głębszym poznaniu: picie wody z czyjejś studni jest wszakże pierwszym krokiem, aby doświadczyć czyjegoś sposobu bycia, kieruje na ścieżkę wymiany darów wzbogacających tak darczyńców, jak i obdarowanych. Odrzucając dary ofiarowywane przez innych, wyrządza się krzywdę nie tylko sobie, ale i społeczeństwu oraz Kościołowi. Medytacja nad tytułowym tekstem podczas Tygodnia Modlitw ma pomóc w uświadomieniu sobie dialogicznego wymiaru dzieła Jezusa, które nazywamy królestwem Bożym - dodają brazylijscy chrześcijanie.
Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - decyzją Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski - odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 16.00 w katedrze opolskiej. Wezmą w nim udział członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, biskupi metropolii katowickiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz biskupi prawosławni i ewangeliccy. Kazanie wygłosi bp Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r.
Poniżej przedstawiamy tematy Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan:
1968 - Ku chwale Jego majestatu (Ef 1, 14)
1969 - Powołani do wolności (Ga 5, 13)
1970 - Jesteśmy pomocnikami Boga (1 Kor 3, 9)
1971 - ...i dar jedności w Duchu Świętym (2 Kor 13, 13)
1972 - Daję wam przykazanie nowe (J 13, 34)
1973 - Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1)
1974 - Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem (Flp 2, 11)
1975 - Tajemnica woli Bożej: zjednoczyć wszystko w Chrystusie (Ef 1, 3-10)
1976 - Będziemy do Niego podobni (1 J 3, 2)
1977 - Chlubimy się nadzieją (Rz 5, 1-5)
1978 - Nie jesteśmy obcymi (Ef 2, 13-22)
1979 - Służcie sobie nawzajem ku chwale Bożej (1 P 4, 7-11)
1980 - Przyjdź Królestwo Twoje (Mt 6, 10)
1981 - Jeden Duch - wiele darów - jedno Ciało (1 Kor 12, 3b-13)
1982 - Niech wszyscy znajdą schronienie w domu Twoim, Panie (Ps 84)
1983 - Jezus Chrystus - Życie świata (1 J 1, 1-4)
1984 - Wezwani do jedności przez krzyż Chrystusa (1 Kor 2, 2; Kol 1, 20)
1985 - Ze śmierci do życia w Chrystusie (Ef 2, 4-7)
1986 - Będziecie moimi świadkami (Dz 1, 6-8)
1987 - Zjednoczeni w Chrystusie - nowe stworzenie (2 Kor 5, 17 - 6, 4a)
1988 - Miłość usuwa lęk (1 J 4, 18)
1989 - Budowanie wspólnoty - jedno Ciało w Chrystusie (Rz 12, 5-6a)
1990 - Aby wszyscy byli jedno... by świat uwierzył (J 17)
1991 - Wychwalajcie Pana, wszystkie narody! (Ps 117; Rz 15, 5-13)
1992 - Ja jestem z wami, idźcie więc (Mt 28, 16-20)
1993 - Posiadając owoce Ducha w służbie jedności chrześcijan (Ga 5, 22-23)
1994 - Mieszkanie Boga - wezwani, by być jednym sercem i jednym duchem (Dz 4, 23-37)
1995 - Koinonia: wspólnota w Bogu i z braćmi (J 15, 1-17)
1996 - Oto stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3, 14-22)
1997 - W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5, 20)
1998 - Duch wspomaga nas w naszej słabości (Rz 8, 14-27)
1999 - Zamieszka wraz z nimi jako ich Bóg, a oni będą Jego ludem (Ap 21, 1-7)
2000 - Błogosławiony niech będzie Bóg, który napełnił nas błogosławieństwem w Chrystusie (Ef 1, 3-14)
2001 - Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 1-6)
2002 - W Tobie jest źródło życia (Ps 36, 5-9)
2003 - Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych (2 Kor 4, 13-18)
2004 - Pokój mój daję wam (J 14, 27)
2005 - Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3, 1-23)
2006 - Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20)
2007 - Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7, 37)
2008 - Nieustannie módlmy się o jedność (por. 1 Tes 5, 17)
2009 - Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37, 17)
2010 - Wy jesteście świadkami tego (Łk 24, 48)
2011 - Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42)
2012 - Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58)
2013 - Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6-8)
2014 - Czyż Chrystus jest podzielony? (por. 1 Kor 1, 1-17)>
2015 - Jezus rzekł do Samarytanki: "Daj mi pić!" (J 4, 7)

Powrót
Ogłoszenia parafialne
Ks. proboszcz składa podziękowania parafianom za bieżące utrzymywanie czystości w świątyni.
Porządek Mszy Św.
 
 
Dni powszednie
Msze św. - godz. 700

Niedziele i Święta
Msze św. - godz. 900 i 1100 
Kalendarz
Maj 2024
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Liczba odwiedzin: 13653656
© 2012 Parafia rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Giełczwi. Realizacja Sulimo